شهریار مرادپور

متولد:

۳ - ۶ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳

شرکت پرداخت

، سایر

خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵

شرکت مهتاب یزد

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

علوم کامپیوتر‌

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری