رزومه اصلی

شقایق دیداران

متولد:

۱۰ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

شیمی

آلی ، دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , در طول یک سال ونیم کار در آزمایشگاه روی پروژه های مختلفی کار کردم که دو پروژه من با کمک استاد راهنما جناب آقای دکتر عظیم ضیایی به سر انجام رسید و منتظر چاپ مقاله هایم هستم که زمینه کاری من سنتز نوین 1،2،4 تیا دی آزولها با راندمان بالا و همچنین سنتز مشتقات ایندول در شرایط سبز و بدون کاتالیزور است

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

شیمی

محض ، دانشگاه نازلو ارومیه ، کارشناسی