رزومه اصلی

فاطمه رمضانی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

علوم تربیتی

مشاوره خانواده ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

مرکز مشاوره معین

، سایر

، مشاور

خلاصه فعالیت‌ها : ارائه مشاوره تخصصی در زمینه مشکلات اضطرابی، مشکلات زناشویی، و مشکلات ارتباطی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روانشناسی و مشاوره

100% Complete

Microsoft Word

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری