رزومه اصلی

مهدی ابراهیم زاده

متولد:

۲۸ - ۱ - ۱۳۶۸

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی کار واحد خرمدره معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۴

شرکت صنایع غذایی برگ بال

، بازاریابی و فروش

، سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری