رزومه اصلی

سارا رحمن خواه

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۶۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۸۴

شیمی

شيمي معدني ، دانشگاه آزادسلامی واحد تهران شمال ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲

شرکت آلومینیوم جنوب

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسئول دفتر مدیرعامل

بهمن ۱۳۹۲ تاکنون

فراتن جامه پاسارگاد

، بازاریابی و فروش

، مسیول فروش و حسابرسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیرفنی

80% Complete

-power point- excel-Microsoft Word

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری