رزومه اصلی

علی اکبری

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

مشمول

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

فعالیتهای من از پایه شروع شده و تا سطح مدیریتی ادامه پیدا کرده است از ویزیت تحصیلداری کمک انبار داری انبار داری حسابداری انبار مدیریت نیروی انسانی خدمات بیمه پرسنل میریت خدمات بانک و تسویه حساب مشتری و ثبت قرار دادهای مشتری به عنوان نماینده حقوقی از خدماتی بوده که در راستای وظیفه محوله به این جانب انجام داده ام .