رزومه اصلی

محمد مرادی

متولد:

۱۸ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه رازی ، کارشناسی