حامد ولیزاده

متولد:

۳ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

گرافیک کامپیوتر

کامپیوتر ، دانشگاه غیر انتفاعی اسوه معدل , ۱۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

100% Complete

فتوشاپ و کورل

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

8 ریال