رزومه اصلی

طاهره چهرقان

متولد:

۱۸ - ۳ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مدیریت صنعتی

مالی ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۶

کارخانه صنعتی آرش رنگ

، مالی و حسابداری

، حسابدار فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۷

شرکت نیکو نوین

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۱

موسسه فرهنگی چاپ و نشر نظر

، مالی و حسابداری

، حسابدار ارشد

بهمن ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴

شرکت ماشین سنگین آریا (کاترپیلار)

، مالی و حسابداری

، کارشناس حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

100% Complete

همکاران سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری