امیرمحمد نیک منش

متولد:

۲۷ - ۲ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، کارشناسی