رزومه اصلی

دانیال گودرزی

متولد:

۲۱ - ۳ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۶.۳

۱۳۹۴ تاکنون

عمران

محیط زیست ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۰۳

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴

یافته خاک پی

، مهندسی عمران/ معماری

، تکنسین آزمایشگاه بتن

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵

شرکت خدمات مهندسی سامان آب جنوب

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

ETABS

100% Complete

SAP 2000

60% Complete

Microsoft Project

60% Complete

AutoCAD

80% Complete

Matlab

40% Complete

Maple

40% Complete

EPAnet

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی