رزومه اصلی

سید امیر حسین هاشمی جیرکوهی

متولد:

۴ - ۶ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت دولتی

دانشگاه پیام نور رشت ، کارشناسی