رضا سحرخیز

متولد:

۸ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

فانوس اسمان ابی

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

بیهق اوج نیرو

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳

ارمان مانگ

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

تهران تک

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

پیشرو فراز رسان

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

ساعی صعود یکتا

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری