داریوش نیازی

متولد:

۲ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد شهر قدس ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۴ تاکنون

موسسه حسابرسی مفاهیم حساب

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی هلو

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی