صدیقه امامی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

مهندسی کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی

آب و خاک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۱۴

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

سازمان منابع طبیعی شهرستان مسجدسلیمان

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس

آبان ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷

سازمان حفظ نباتات

، سایر

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت پویای ابتکار پیشه

، مسئول دفتر

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت نیکو اندیشان جنوب

، مسئول دفتر

آبان ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۱

بانک کشاورزی

، سایر

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۳

تهیه نقشه گردشگری شهرستان اندیکا

کارشناس طراح GIS

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

100% Complete

تعیین سیستم موقعیت جهانی

100% Complete

پردازش پیشرفته تصاویر رقومی

100% Complete

اتوکد

60% Complete

نرم افزار آماری SPSS

80% Complete

گوگل ارث

100% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

80% Complete

نرم افزار ArcGIS

100% Complete

GPS

100% Complete

ENVI

100% Complete

map source

100% Complete

ICDL1

100% Complete

IDRISI Selva

100% Complete

نرم افزار آماری SPSS

80% Complete

اتوکد

60% Complete

Google Eart

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی