صدیقه امامی

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

مهندس کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، کارشناسی معدل , ۱۶.۱۷

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

سنجش از راه دور اطلاعات جغرافیایی

آب و خاک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۳

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۶

شرکت نیکواندیشان جنوب

، سایر

آبان ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷

سازمان حفظ نباتات

، سایر

، کارشناس

آبان ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۱

مدیریت بانک کشاورزی اهواز

، سایر

، کارشناس

تیر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

سازمان منابع طبیعی مسجدسلیمان

، سایر

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت پویای ابتکار پیشه

، مالی و حسابداری

، کارشناس

سوابق آموزشی

1396- مکانیابی مراکز آموزشی با استفاده از روش سلسه مراتبی (AHP) مطالعه موردی (منطقه 4 اهواز ) 3 اسفند 1396 در دومین همايش ملی پژوهش هاي كاربردي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازی.

1396- پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش (AHP) و (FUZZY) ترکیب سلسه مراتبی( مطالعه موردی کلانشهر اهواز)، 3 اسفند 1396 در دومین همايش ملی پژوهش هاي كاربردي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازی.

2018) Identification of factors influencing vegetation changes by logistic regression and prediction of changes in Markov chain method using Sentinel satellite images 2(Case Study: Andika Region), 2018.03.13، “Journal of Radar and Optic Remote Sensing”.

2018) Investigation of Urban Biophysical Compounds in the Formation of Thermal Islands Using RS and GIS (Case Study: Yazd), 2018.04.13،“Journal of Radar and Optic Remote Sensing”.

1395-معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا)

1395 مدلسازی دینامیسم فعال منطقه ای با استفاده از تکنیک (D-InSAR)در محدوده طول موج c و آب زیرزمینی(مطالعه موردی یزد- اردکان ) 5 اسفند 1395 در همایش کاربرد مدل های پیشرفته فضایی سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین

1395- ارزیابی دینامیسم فعال منطقه ای با استفاده از تکنیک (D-InSAR)و با طول موج‌های L وc (مطالعه موردی یزد- اردکان ) 5 اسفند 1395 در همایش کاربرد مدل های پیشرفته فضایی سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین

1395- (بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا)

1395- بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهرستان اهواز)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا)

1394-راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی.

پروژه‌ها

۱۳۹۳

تهیه نقشه گردشگری شهرستان اندیکا

کارشناس طراح GIS

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار ادریسی(IDRISI Selva)

80% Complete

ArcGIS

100% Complete

GPS / Map source

100% Complete

ICDL

80% Complete

Google Eart

100% Complete

نرم افزار آماری SPSS

100% Complete

IDRISI Selva)

80% Complete

ENVI

80% Complete

ArcGIS

100% Complete

map source

100% Complete

پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)

80% Complete

نرم افزار آماری SPSS

80% Complete

Microsoft ofice

80% Complete

Google Earht

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

مختصری از من

انگیزه بالا جهت انجام وظیفه محوله ، پشتکار بالا ، علاقه مند به سیستم سازی و برقراری نظم و انظباط، روابط عمومی خوب، انتقاد پذیر و خلاقیت و نو آوری