رزومه اصلی

امیرحسین ایرانی

متولد:

۱۵ - ۴ - ۱۳۷۱

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

مهندسی برق الکترونیک

مدارهای مجتمع ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه سمنان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۳۱

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲

شرکت تابلو های کنترل و حفاظت برق فولمن

، مهندسی برق

، طراح تابلوی برق

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

HSpice

100% Complete

cadence

60% Complete

AutoCAD

60% Complete

PSpice

80% Complete

ADS

60% Complete

CodeVisionAVR

80% Complete

LEdit

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Proteus

80% Complete

silvaco

80% Complete

hyperlinx

60% Complete

Matlab

100% Complete

VHDL

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

افتخارات

قبولی در مرحله اول المپیاد کشوری ریاضی