رزومه اصلی

رضا صوری کوراماللو

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۷۳

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

موسسه صدرا - آموزشگاه آراز

، سایر

، آموزشی

خلاصه فعالیت‌ها : دارای گواهینامه بین المنلی ICDL مهارت html و php

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

موسسه صدرا آموزش گاه آراز

60% Complete

زبان‌ها

ترکی

60% Complete

فعالیت های داوطلبانه

آموزش تدریس فرهنگی

معارف و احکام قران آموزش کامپیوتر و خدماتی و نرم افزاری

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

در هر شرایطی تلاش می کنم کار واگذاری را به نحوه احسن انجام بدم تا رضایت کامل را برخوردار باشم و در هر کاری که باشم اول خدا را در نظر می گیرم بعد کارفرما که ناراضی نباشه رضایت خدا و کار فرما برام از همه چیز مهم هست