رزومه اصلی

المیرا وصفی

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

حسابداری

حسابداری مالی ، دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی واحد 47 معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۳

شرکت پرتو آبگردان

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

آذر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت مایکروتل

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مجتمع فنی تهران / موسسه فرا سو

80% Complete

کار با نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

80% Complete

فعالیت در قسمت خزانه و فروش و حسابداری انبار

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

علت ترک کار اینجانب تعدیل نیرو به دلیل ادغام شرکت مایکروتل و مایکروتل پلاس میباشد . و حداقل حقوق مورد انتظار اینجانب 1800000 میباشد .