رزومه اصلی

سپیده توکلی

متولد:

۱۷ - ۱ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی صنایع

ایمنی صنعتی ، دانشگاه کار واحد قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۷.۴۱

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت کاراب تدبیر اندیش (پروژه ی شرکت اب و فاضلاب تهران)

، منابع انسانی و آموزش

، مسئول hse

فروردین ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴

شرکت پترو ایمن شریف (پروژه ی شهرداری تهران)

، سایر

، کارشناس ارزیابی ریسک

شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳

شرکت سازه گستر سایپا

، منابع انسانی و آموزش

، مسئول hse

فروردین ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳

کانون فرهنگی اموزش قلم چی

، سایر

، معاون اموزشی

مرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

، مهندسی صنایع

، مسئول کنترل کیفیت

پروژه‌ها

۱۳۹۴

ارگونومی در صنعت خودرسازی

کارشناس

۱۳۹۳

روش های نوین در بهسوزی مشعل ها

دانشجو

۱۳۹۳

ارگونومی محیط های کار اداری (با بهره گیری از روش ROSA)

دانشجو

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

الزامات و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE, OHSAS 18001, ISO 14001

80% Complete

شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک ISO 31000

80% Complete

مباحث ایمنی ساختمان (کار در ارتفاع...)

80% Complete

طرح ریزی واحدهای صنعتی (طراحی فرایند تولید....)

80% Complete

مباحث ارگونومی (ارزیابی پوسچر به روش های , REBA, RULA, ROSA, و ...)

80% Complete

ارزیابی کار و زمان (سیستم های زمان سنجی..)

60% Complete

امار مهندسی

60% Complete

اقتصاد مهندسی (تورم..)

60% Complete

مباحث ایمنی برق(ارتینگ...)

60% Complete

HSE-MS

80% Complete

ارزیابی ریسک مدارس

80% Complete

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

80% Complete

مستند سازی و اشنایی با الزامات IMS (OHSAS 18001,ISO 14001,ISO 9001)

80% Complete

HSE در مدیریت شهری

80% Complete

ایمنی مبتنی بر رفتار

60% Complete

کارگاه تکنیک های شناسایی خطر

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی