محمد مهدوی

متولد:

۷ - ۱۰ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۷۷ تاکنون

علوم حوزوی-الهیات

فقه واصول-فلسفه ، دانشگاه حوزه علمیه مرحوم آقای مجتهدی(ره)-حوزه علمیه قم ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تاکنون

آموزش وپرورش-دانشکده شهیدمطهری نیروی مقاومت-قرارگاه بازسازی دوکوهه

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

فقه و اصول-علوم عقلی-اصول ارتباطی-مخاطب شناسی

20% Complete

افتخارات

1-معرفی به عنوان طلبه ممتازدرحوزه علمیه مرحوم آقای مجتهدی(ره)........سال1384. 2-معرفی به عنوان استادنمونه دردانشکده شهیدمطهری(ره)..........سال1392.