رزومه اصلی

Mehdi Mirabbsi

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی برق

مخابرات ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۲۵

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت مخابراتی YDC(Huawei sub)

، مهندسی برق

، DT team Leader and coordinate

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت مخابراتی TOP COM

، مهندسی برق

، کارشناس بهینه سازی شبکه همراه

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

• TKS new site (Huawei).-MTN swap & Modernize (Nokia to Huawei) project in Mazandaran

 Site Optimization to meet acceptable threshold

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ACTIX-TEMS-MU2000

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی