رزومه اصلی

زهرا کدخدایی

متولد:

۹ - ۱۱ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه پیام نور شیراز ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری

80% Complete

نرم افزار هلو

80% Complete

طراحی و نقاشی

80% Complete

تدریس

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

حسابداری

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)