رزومه اصلی

سعید رمضانی

متولد:

۱۷ - ۹ - ۱۳۵۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳

کشاورزی

مهندسی آبیاری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۴.۶۸

پروژه‌ها

۱۳۷۴

شبکه های آبیاری و زهکشی

کارشناس طراحی

۱۳۷۸

ساماندهی رودخانه

کارشناس هیدرولیک

۱۳۷۹

شبکه های آبیاری و زهکشی

کارشناس و مدیر طرح

۱۳۸۲

مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی

مدیر مطالعات

۱۳۸۸

نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی

ناظر مقیم

۱۳۸۹

پیاده سازی و اخذ استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه

کارشناس سیستم

۱۳۹۰

هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای سیستم مدیریت یکپارچه

هماهنگ کننده و نماینده مدیریت

۱۳۹۳

هماهنگی پیاده سازی و اخذ سیستم مدیریت یکپارچه

نماینده مدیریت

۱۳۹۵

نظارت بر حسن اجرای سیستم تضمین کیفیت و HSE

مدیریت QHSE

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی آب، HSE

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

1- تنظیم روال و گردش فرآیندهای سازمانی 2- پیاده سازی و اخذ استانداردهای IMS 3- بهبود وضعیت کشاورزی و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

افتخارات

طراحی شبکه های زهکش اصلی در اراضی زه دار رباط شهر بابک استان کرمان که پس از اجرا موجب بهبود 60 درصدی بحران زه آب در باغات پسته منطقه گردید.

مختصری از من

به دنبال شکل دهی شرایط مناسب برای استفاده همگانی و ارتقای فرهنگ عمومی با یک زبان مشترک.