رزومه اصلی

Fatemeh Moradi

متولد:

۳۱ - ۲ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

بیمه اتیه سازان

، بازاریابی و فروش

، پرسنل