رزومه اصلی

شهاب روستایی

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت مالی

مالی ، دانشگاه ارشاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۵۶

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت روشنای گیلاوند

، بازاریابی و فروش

، امور مالی و اداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

100% Complete

اصول مدیریت

80% Complete

HSE

80% Complete

مدیریت آراستگی محیط کار

80% Complete

Financial Management (مدیریت مالی)

80% Complete

اشنایی با نرم افزار همکاران سیستم

60% Complete

اصول مدیریت

80% Complete

سیستم مدیریت HSE

80% Complete

SPSS

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری