محمد غفاری

متولد:

۱۲ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

مالي ، دانشگاه دانشکده شهید چمران کرمان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۳

موسسه حسابرسی کویر کرمان

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اشنایی به مهارت هفت گانه کامپیوتر ،اشنایی با زبان انگلیسی همکاری با شرکت پارس انلاین به عنوان مترجم و اشنایی با نرم افزارهای حسابداری هلو رافع

100% Complete