رزومه اصلی

م. قربانیان

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد رشت ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۷

کارخانه فومن شیمی

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹

کارخانه تافته

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰

کارخانه اشی مشی

، مالی و حسابداری

، حسابدار

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت آرمین راه شمال

، مالی و حسابداری

، مدیر مالی

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی