رزومه اصلی

massoud tadayon

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۵۹

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

مدیریت

فناوری اطلاعات ، دانشگاه ازاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۳

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه ازاد واحد کرج ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت شماران سیستم

، بازاریابی و فروش

، مدیر مهندسی فروش

خلاصه فعالیت‌ها : مدیر مهندسی فروش

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

شرکت راهبران سیستم

، حسابداری و حسابرسی

، مدیر پروزه سیستمهای مهندسی و مالی

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی زیر سیستمهای مهندسی –راه اندازی سیستمهای مالی و صنعتی (بهای تمام شده )-معاونت واحد آموزش و امور مشتریان

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

شرکت راهکار سیستم

، برنامه نویسی و نرم افزار

، مدیر آموزش و پشتیبانی

خلاصه فعالیت‌ها : مسئول طراحی وآموزش و پشتیبانی نرم افزار mis-ERP

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰

شرکت نیکان مهر پیشه

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر اجرایی

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : برنامه ریزی تولید-مدیر تولید-مدیر سیستمها و روشها و فناوری اطلاعات استقرار سيستم برنامه ريزي توليد طراحي سيستم اطلاعاتي استقرار سيستم برنامه ریزی تولید براساس سیستمهای اطلاعاتی ( استقرار برنامه نرم افزاری تولید)

پروژه‌ها

۱۳۹۰

پیاده سازی و طراحی سیستمهای جامع کارخانه

مدیر پروزه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی تولید

100% Complete

ممیزی داخلی ISO 27000(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)

100% Complete

مدیریت مالی و بهای تمام شده

60% Complete

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

80% Complete

حسابداری صنعتی- بهای تمام شده

80% Complete

حسابداری مدیریت

60% Complete

نرم افزار حسابداری و صنعتی شماران سیستم

100% Complete

تولید و طراحی نرم افزار

100% Complete

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

100% Complete

مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)

100% Complete

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

100% Complete

تعمیرات و نگهداری (PM)

100% Complete

BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)

20% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری