لیلا اله یار

متولد:

۲۶ - ۶ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

کارشناس ارشد آموزش محیط زیست

تربیتی ، دانشگاه سراسری پیام نور ، کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

20000000 ریال