رزومه اصلی

محسن ده شیری پاریزی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

برق

قدرت ، دانشگاه ازاد اسلامی انار ، کارشناسی معدل , ۱۲