رزومه اصلی

معین صالحی

متولد:

۲۱ - ۸ - ۱۳۷۳

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه دانشگاه ازاد یادگار امام ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت مهندسی اسیا بسپار گستر

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس امور حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

60% Complete

نرم افزار حسابداری هلو،آسان،زعفران،پاتریس،همکاران سیستم قسمت حقوق و دستمزد

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری