رزومه اصلی

زهرا ایزدی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

مهندسی علوم و صنایع غذایی

دانشگاه غیر انتفاعی خزر ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مدیریت اجرایی

استراتژیک ، دانشگاه پیام نور تهران غرب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت صنایع غذایی همیار

، صنایع غذایی

، مسئول فنی و مسئول کنترل کیفیت

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴

شرکت زرین چاشت راشین

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت مهندسین مشاور آشناب

، مسئول دفتر

، رئیس دفتر مدیران ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete