رزومه اصلی

فرزانه غفوری

متولد:

۲۲ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

علوم و صنایع غذایی

تکنولوژی مواد غذایی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

علوم و صنایع غذایی

صنایع غذایی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۱

بازرگانی منافبی

، صنایع غذایی

، کارشناس فروش مواد اولیه صنایع غذایی

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴

شرکت آرتین شیمی

، صنایع غذایی

، کارشناس فنی فروش

، کارشناس

مهر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵

نیک توشه زیست

، صنایع غذایی

، کارشناس محصول

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی