رزومه اصلی

علی احمدی

متولد:

۲۸ - ۳ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

امور گمرکی

مدیریت ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت رایاسان

، سایر

، سرپرست

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی