رزومه اصلی

منیره ناصحی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

شیمی

معدنی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی ارشد