رزومه اصلی

محمد ابراهیمی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت