خاطره ساعی ارزومند

متولد:

۲۱ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

بیوتکنولوژی

پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , شرکت در کنگره وسمینارهای علمی و ارائه پوستر-انجام طرح وکار تحقیقاتی وانجام پایان نامه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زیست شناسی سلولی مولکولی-میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی -سلول های بنیادی

60% Complete

نرم افزار مدیریت منابع End note

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

اینجانب خاطره ساعی ارزومند به عنوان فردی توانمند و با انگیزه تمایل به همکاری با تیم شمارادارم.هرچندکه عاری از اشتباه و کاملا متخصص در زمینه کاری خودم نیستم,ولی این پشتکاررا درخود سراغ دارم که میتوانم هرروز درکاری که به من محول می شود بیشترپیشرفت کنم و با روحیه مشارکت و انعطاف پذیری که از خود سراغ دارم در مینه کاری خودم بتوانم خدمتی هرچند اندک به پیشبرد اهداف تیم مشارکتی کمک کنم.