مهدی علی بابافرخانی

متولد:

۹ - ۹ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه غیرانتفاعی حکیم نضامی قوچان ، کارشناسی معدل , ۱۵.۹۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲

دولتی-شخصی

، مالی و حسابداری