یاسمن عارفی

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳

تربیت بدنی

دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵

سیمین نگار شریف

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۸

موسسه فرهنگی هنری لوح فشرده

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Office

80% Complete

ICDL

80% Complete

Internet

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری