رزومه اصلی

حسین طریقی

متولد:

۱۵ - ۵ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete