رزومه اصلی

رومینا راستین

متولد:

۳۰ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مهندسی طراحی محیط زیست

دانشگاه علوم تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

پوشاک هالیدی

، بازاریابی و فروش

، مدیر

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete