رزومه اصلی

علی صفی خانی

متولد:

۲۲ - ۴ - ۱۳۶۰

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت صنعتی

مديريت توليد ، دانشگاه کرج ، کارشناسی ارشد