رزومه اصلی

یونس عالیان

متولد:

۲۹ - ۹ - ۱۳۷۳

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی معدن

استخراج ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، کارشناسی معدل , ۱۸.۰۳

خلاصه فعالیت‌ها , دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی معدن

استخراج - اقتصاد و مدیریت معدنی ، دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۴

خلاصه فعالیت‌ها , شاگرد اول کلاس عضو انجمن علمی مهندسی معدن و انجمن علمی حفاری مکانیزه

پروژه‌ها

۱۳۹۵

روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آن در معادن و صنایع معدنی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ارزیابی طرح های اقتصادی

80% Complete

مهندسی استخراج معدن

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Minitab

60% Complete

Flac 2D

80% Complete

Microsoft Project

40% Complete

Matlab

40% Complete

Optimization Algorithms

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه

شاگرد اول در مقطع کارشناسی

شاگرد اول در مقطع کارشناسی ارشد