محمدعلی عرب باقری

متولد:

۴ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

برق

الکترونیک ، دانشگاه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گرمسار ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

برق

الکترونیک ، دانشگاه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گرمسار ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

ریاضی و فیزیک

ریاضی و فیزیک ، دانشگاه سروش شاهد ، دیپلم

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۶

دبیرستان سروش شاهد

، سایر

مهر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶

دبیرستان سروش شاهد

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آفیس

100% Complete

فتوشاپ

100% Complete

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

15000000 ریال