سجاد زمان

متولد:

۱۹ - ۸ - ۱۳۶۳

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۲ تاکنون

، مالی و حسابداری

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Sales Psychology (روانشناسی فروش)

60% Complete

Microsoft Office

80% Complete

Microsoft Visio

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

ICDL

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری