S shafeei

متولد:

۶ - ۶ - ۱۳۸۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

Downloadha.com

، بازاریابی و فروش

پروژه‌ها

۱۳۹۵

تفکر و سبک زندگی

گوینده_کار کامپیوتری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)

80% Complete

فوریت های پزشکی

100% Complete

امداد و کمک های اولیه

100% Complete

زیست شناسی

100% Complete

شبکه و سخت افزار

100% Complete

نرم افزار کامپیوتر

80% Complete

فتوشاپ

80% Complete

وردپرس(WordPress)

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری