رزومه اصلی

میترا اخوان

متولد:

۲ - ۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

علوم سیاسی

علوم سیاسی ، دانشگاه سراسری خوارزمی(تربیت معلم سابق) ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

نمایندگی بیمه سامان

، مسئول دفتر

، کارشناس صدور بیمه نامه

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت خدمات بیمه ای امید کارآفرین

، مسئول دفتر

، کارشناس صدور بیمه نامه

، کارشناس