رزومه اصلی

امین یزدآبادی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه مولانا ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تاکنون

پروژه الماس

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، ناظر خرید

، کارشناس