رزومه اصلی

مهدی نصوری

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مدیریت دولتی

تشکیلات و روشها ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۹ تاکنون

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

، منابع انسانی / آموزش

، معاون منابع انسانی و پشتیبانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت منابع انسانی (HRM)

100% Complete

MS Office

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری